طلوع☼
اگر ذهن خالی، مثل شکم خالی سر و صدا می کرد، انسان ها همیشه به دنبال دانش بودند...
نگارش در تاریخ چهارشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1390 توسط ☼

روزی  یک تیم قایقرانی در ایران بودتیم ایران و ژاپن برای برگزاری مسابقات سالیانه به توافق رسیدند. هر تیم شامل هشت نفر بود

 

 هر دو تیم برای رسیدن به بهترین نتیجه بشدت تلاش کرده بودند. در روز مسابقه، هر دو تیم در شرایط مساوی مسابقه را شروع کردند و...

 تیم ژاپن با اختلاف یک مایل برنده شد.

حال و هوای تیم ایران خیلی سرد و بهت زده بود. مدیریت ارشد تصمیم گرفت برنده مسابقات سال آینده باشد. به همین دلیل یک تیم تحلیل گر برای بررسی اوضاع و ارایه راهکار و راه حل مناسب به خدمت گرفت.بعد از تحلیل های مختلف تیم تحلیل گر کشف کرد که ژاپنی ها هفت پاروزن و یک کاپتان داشته اند.
درحالیکه تیم ایران یک پاروزن و هفت کاپتان داشته است.
با رسیدن به این نتیجه حیاتی مدیریت رویکرد حکیمانه دیگری را پیش گرفت:

آنها تیم مشاوری را برای ساختاردهی مجدد تیم ایران به خدمت گرفتند.بعد از چند ماه تیم مشاوران به این نتیجه رسیدند که تیم ایران دارای کاپتان های زیاد و پاروزن های کم بوده است!

بر اساس این تحلیل یک راه حل نیز ارایه شد. ”ساختار تیم ایران باید تغییر کند“


درنتیجه باید چهار کاپتان توی تیم داشته باشیم که توسط دو مدیر هدایت شوند. ضمنا به یک مدیر ارشد و یک پاروزن هم نیاز است.همچنین پیشنهاد شد که محیط کار پاروزن تیم تغییر کرده و به یک محیط رقابتی تبدیل شود.

سال بعد ژاپنی ها با اختلاف دو مایل برنده شدند!

تیم ایرانی بلافاصله پاروزن تیم را بدلیل عدم کفایت و عملکرد نامناسب از کار برکنار کرد.


 

اما به مدیریت به خاطر انگیزه های زیادی که در فاز آماده سازی در تیم ایجاد کرد بود پاداش و امتیازات لازم پرداخت شد.

شرکت مشاور یک تحلیل دیگر ارایه کرد که نشان می داد:

 استراتژی اتخاذ شده مناسب بوده

 انگیزه لازم داده شده

 اما ابزار مورد استفاده باید بهبود یابد.


در حال حاضر تیم ایران در حال طراحی یک قایق جدید است. طنز سیاسی| مدیریت از نوع ایرانی| طنز قایقرانی| طنز سیاسی| مدیریت از نوع ایرانی | طنز قایقرانی| طنز سیاسی| مدیریت از نوع ایرانی| مدیریت از نوع ایرانی| مدیریت از نوع ایرانی| طنز سیاسی | طنز قایقرانی| طنز قایقرانی | طنز سیاسی| طنز سیاسی| مدیریت از نوع ایرانی | طنز قایقرانی| طنز سیاسی | مدیریت از نوع ایرانی| طنز قایقرانی | طنز سیاسی | مدیریت از نوع ایرانی | مدیریت از نوع ایرانی | مدیریت از نوع ایرانی | طنز سیاسی | طنز قایقرانی | طنز قایقرانی| طنز سیاسی | طنز سیاسی | طنز مدیرت مدیریت طنز سیاسی مسابقات قایقرانی طنز سیاسی طنز مدیرت مدیریت طنز سیاسی مسابقات قایقرانی

قالب وبلاگ