طلوع☼
اگر ذهن خالی، مثل شکم خالی سر و صدا می کرد، انسان ها همیشه به دنبال دانش بودند...
نگارش در تاریخ پنج‌شنبه 11 آذر‌ماه سال 1389 توسط ☼

از مردم دینا سوالی پرسیده شد و  نتیجه آن جالب بود 

سوال این بود :  

نظر خودتان راجع به راه حل کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید!! وجالب این بود که کسی جوابی نداد چون: 

 

در آفریقا کسی نمی دانست غذا یعنی چه؟؟!  

در آسیا کسی نمی دانست نظر یعنی چه؟؟! 

در اروپای شرقی کسی نمی دنست صادقانه یعنی چه؟؟! 

در اروپای غربی کسی نمی دانست کمبود یعنی چه؟؟! 

و در آمریکا کسی نمی دانست سایر کشورها یعنی چه؟؟!

قالب وبلاگ