طلوع☼
اگر ذهن خالی، مثل شکم خالی سر و صدا می کرد، انسان ها همیشه به دنبال دانش بودند...
نگارش در تاریخ دوشنبه 12 مهر‌ماه سال 1389 توسط ☼
 
تمام اتفاقاتی که در این تصاویر میافته ناشی از ساده اندیشی مغز انسانه !

به نظر شما خط های عمودی مواری اند

تست خطای چشم

این دو خط هم طبیعتا باید موازی باشند ولی چشم ما چیز دیگری می‌گوید

تست خطای چشم

ایا این خطوط موازی اند؟

تست خطای چشم

در عکس زیر آیا مار پیچ می بینید؟

تست خطای چشم

یا تصویر زیر می چرخد و موج میزند؟

تست خطای چشم

فکر میکنم همتون ایجاد موج روی این تصویر رو دیدید

تست خطای چشم

چشمهایتان رو عکس بچرخانید؟

تست خطای چشم

باورتون میشه که همه این خطها کاملاً موازیند!!!

تست خطای چشم

چشم هاتون رو روی عکس بچرخونید

تست خطای چشم

نشانگر موس رو وسط شکل زیر قرار بدین و به آرومی بالا و پائین ببرین. خواهید دید که چه موج زیبائی بین گلها ایجاد میشه!!

تست خطای چشم

چشمهایتان رو عکس بچرخانید؟ چه اتفاقی میافتد؟ عکس تکان نمی خورد؟

تست خطای چشم

 

قالب وبلاگ